09126819680
miladmohammadi0303@gmail.com
به صورت شبانه روزی
09046800208| امداد خودرو ایران09046800208| امداد خودرو ایران

امداد خودرو زیاران|حمل خودرو زیاران|خودروبر زیاران

امداد خودرو زیاران |حمل خودرو زیاران |خودروبر زیاران| ۰۹۱۲۶۸۱۹۶۸۰

امداد خودرو ایران زیاران در برخی شرایط زمانی که با ماشینمان در حال حرکت به جایی هستیم، ماشینمان دچار نقص فنی شود که امکان راه اندازی مجدد آن از عهده مان خارج باشد. و یا به دلیل نبودن امکانات و تجهیزات قادر به راه اندازی مجدد خودرو و تعمیر آن نباشیم. در این شرایط بهترین راه برای برطرف کردن مشکل و راه اندازی مجدد خودرو تماس گرفتن با گروه امداد خودرو در نزدیک ترین مرکز امدادرسانی خودرو است تا در سریع ترین زمان برای ارائه خدمات امداد خودرویی و رفع نقص فنی خودرو در محل حاضر شوند و مشکلات را برطرف کنند.

خدمات امداد خودرو ایران-زیاران این خدمات عبارتند از کلیه فعالیت هایی که در راستای برطرف نمودن مشکلات فنی خودروها و نعمیر در شرایطی که خودرو به دلیل نفص فنی و خرابی از کارافتاده که شامل تعمیر قطعه و یا تعویض آن و یا حمل خودرو به صورت شبانه روزی می باشد.

شماره های امداد خودرو ایران

۰۹۱۲۶۸۱۹۶۸۰ | ۰۹۱۹۴۶۵۶۲۹۸ |۰۹۰۲۵۸۲۸۵۹۸ | ۰۹۰۴۶۸۰۰۲۰۸

باز کردن چت
سلام
چگونه می توانم کمک کنم؟